?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 半固定式泡沫比例混合装置_立式I气泡沫产生器_泡沫喷雾灭火装置-沛_省威Ҏ防设备有限公?/title> <link type="text/css" href="/template/jchb/lib/base.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/template/jchb/lib/style.css" rel="stylesheet" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl"> 沛_省威Ҏ防设备有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.zxguanche.com/">压力式沫比例؜合装|?/a>?a href="/supply/">Ud式比例؜合装|?/a>?a href="/news/">q式比例؜合装|?/a>{相关信息发布和相关资讯Q敬请关注! </div> <div class="topNavSe fr"> </div> </div> </div> <div class="wfixed"> <div class="topCen clearfix"> <div class="fl logo"> <a href="http://www.zxguanche.com" title="沛_省威Ҏ防设备有限公? rel="nofollow"><img src="/uploads/logo/20190816054013.png" alt="沛_省威Ҏ防设备有限公? /></a> </div> <div class="fr tell"> <span>咨询服务热线</span> <p>17651912366</p> </div> </div> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="http://www.zxguanche.com/" class="cur" rel="nofollow" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/about/" rel="nofollow" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/supply/" title="产品中心" rel="nofollow" >产品中心</a></li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/news/" title="新闻资讯" rel="nofollow" >新闻资讯</a></li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/about/about3.html" rel="nofollow" title="工程业W">工程业W</a></li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/download/" rel="nofollow" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/about/about4.html" rel="nofollow" title="生讑֤">生讑֤</a></li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="banner" id="flashs"> </div> <div class="clear"></div> <div class="iseaCon"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl hotSea fs14 font_w"> <span class="fb">热门搜烦Q?/span> <a rel="nofollow" href="http://www.zxguanche.com" title="压力式沫比例؜合装|?>压力式沫比例؜合装|?/a> <a rel="nofollow" href="http://www.zxguanche.com/supply/" title="q式沫比例؜合装|?>q式沫比例؜合装|?/a> <a rel="nofollow" href="http://www.zxguanche.com/news/" title="半固定式泡沫比例混合装置">半固定式泡沫比例混合装置</a> </div> <div class="search fr"> <form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/jchb/images/sea.png" class="search_button fr" /> </form> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="demo1_menu"> <p>产品中心<span>/product</span></p> <ul> <li><a href="http://www.zxguanche.com/phsblhgzz/" target="" title="q式沫比例؜合装|?>q式沫比例؜合装|?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/ylsblhgzz/" target="" title="压力式沫比例؜合装|?>压力式沫比例؜合装|?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/bgdspmblhgzz/" target="" title="半固定式泡沫比例混合装置">半固定式泡沫比例混合装置</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/jlzrsblhgzz/" target="" title="计量注入式比例؜合装|?>计量注入式比例؜合装|?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/pmslyb/" target="" title="泡沫水两用炮">泡沫水两用炮</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/zdgfmhjt/" target="" title="自动q粉灭火pȝ">自动q粉灭火pȝ</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/cyjxfbz/" target="" title="XBC柴a机消防܇l?>XBC柴a机消防܇l?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/ddjxfbz/" target="" title="XBD电动机消防܇l?>XBD电动机消防܇l?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/xfqtdygssb/" target="" title="消防气体压l水讑֤">消防气体压l水讑֤</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/xfzywygssb/" target="" title="WWT消防增压E_l水讑֤">WWT消防增压E_l水讑֤</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/pmxhs/" target="" title="MPS泡沫消火?>MPS泡沫消火?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/kqpmcsq/" target="" title="PCI气泡沫产生?>PCI气泡沫产生?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/xfpllq/" target="" title="消防h喷雾冷却装置">消防h喷雾冷却装置</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/jxbrsblhgzz/" target="" title="机械泵入式比例؜合装|?>机械泵入式比例؜合装|?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/sdmhxhsx/" target="" title="隧道灭火/消火栓箱">隧道灭火/消火栓箱</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/zdkzg/" target="" title="自动控制?>自动控制?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/xfsx/" target="" title="消防沙箱">消防沙箱</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/pqxfq/" target="" title="PQ消防?>PQ消防?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/psxfb/" target="" title="PS消防?>PS消防?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/pmhsz/" target="" title="泡沫~释|?>泡沫~释|?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/zqmhh/" target="" title="蒸汽灭火?>蒸汽灭火?/a> <ul> </ul> </li> </ul> <div class="contact"> <p>沛_省威Ҏ防设备有限公?/p> <p>联系人:周经?/p> <p>电话Q?373-5461198</p> <p>手机Q?7651912366</p> <p>|址Q?a href="http://www.zxguanche.com" rel="nofollow" title="|址">www.zxguanche.com</a> </p> <p>地址Q河南新乡大召营工业园区</p> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="iabout_title"> <p>新闻中心<span>/沛_省威Ҏ防设备有限公?/span></p> <div class="xdh"> <a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> </div> </div> <div class="insNews clearfix fs14 font_w"> <div class="insNewList clearfix"> <div class="fl newCon"> <div class="nTit clearfix"> <a href="http://www.zxguanche.com/news/408.html" title="隧道专用泡沫消火栓箱的安装调试保?>隧道专用泡沫消火栓箱的安装调试保?/a> <span>2021-10-14</span> </div> <div class="con"> 在一些公共区域,Z能减危险发生时出现的胦产和人员的伤亡,我们都会事先安装一些设备,比如说隧道专用沫消火栓?因ؓq个讑֤安装l护方便Q所以它的应用是很广泛的。但是ؓ了在之后用的时候能正常的用,希望大家能一h了解一下隧道专用沫消火栓q安装和维护?.我们要根据用地方的特点来安装隧道专用沫消火栓,q且使这个设备的门在... </div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="fl newCon"> <div class="nTit clearfix"> <a href="http://www.zxguanche.com/news/407.html" title="泡沫喷雾灭火装置是预防火灄能手">泡沫喷雾灭火装置是预防火灄能手</a> <span>2021-10-13</span> </div> <div class="con"> 在近代,׃生方式的改变,D我们在生产出来的产品又快又好。但是意外L在不知不觉中降Q给我们的企业造成沉重的打凅R所以我们能做的是先预防。比如安装沫喷雄火装|?Z能提高我们的生效率Q我们在q行生的时候,会用到大量的设备。而随着使用旉的增加多会出现老化的现象。而如果我们没有及时的发现Q这个就很容易出现火灾。而当火灾?.. </div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="fl newCon"> <div class="nTit clearfix"> <a href="http://www.zxguanche.com/news/406.html" title="怎么在不了解h环管装置情况下购买此产品">怎么在不了解h环管装置情况下购买此产品</a> <span>2021-10-12</span> </div> <div class="con"> 在温度比较高的时候,我们都会选择一些降温设施来使我们更加的舒适一些,那么有一些设备,׃是在室外安装的,所以更应该有一些降温的措施Q比如说使用h环管装置?大家不要看q个产品Q虽然在我们日常生活中不常见Q但是它在一些易燃易爆的储存|上是很普遍的存在。那么对于刚刚接触这个品的白Q在选择h环管装置的时候,也是有一定的Ҏ的,q里׃... </div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="fl newCon"> <div class="nTit clearfix"> <a href="http://www.zxguanche.com/news/405.html" title="半固定式比例混合装置在老旧区安装的重要?>半固定式比例混合装置在老旧区安装的重要?/a> <span>2021-10-08</span> </div> <div class="con"> 在我们居住的城市中,不但有新的小区,q有老旧的小区。而这些小区因Z用的旉长,U\老化Q所以很Ҏ出现以下火灾Q而ؓ了减我们居民的损失Q我们需要安装半固定式比例؜合装|?q我们不在q些区居住Q也应该了解Q老化的线路是很容易发生意外的Q除了不能正怋用之外,是很容易因载出现火情。但是因为小区比较老旧Q有的小区道路可能不畅,?.. </div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="fl newCon"> <div class="nTit clearfix"> <a href="http://www.zxguanche.com/news/404.html" title="q式比例؜合装|的制作材料选择不锈钢的原因">q式比例؜合装|的制作材料选择不锈钢的原因</a> <span>2021-09-30</span> </div> <div class="con"> 我们都知道,在用^衡式比例混合装置的时候,讑֤上很多的位置使用的都是不锈钢材料Q那么这个材料ؓ什么会被我们所喜欢呢? 首先我们知道q式比例؜合装|里面用的灭火剂是泡沫灭火剂,在用的时候,能良好的沫进行؜合。而采用不锈钢材料制作的轮܇来进行供l沫液Q在使用的时候,减少因ؓ腐蚀出现的生锈的情况。其ơ用不锈钢的沫罐Q我们?.. </div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="fl newCon"> <div class="nTit clearfix"> <a href="http://www.zxguanche.com/news/403.html" title="柴a机消防܇l型号多我们选择的更开?>柴a机消防܇l型号多我们选择的更开?/a> <span>2021-09-29</span> </div> <div class="con"> 在企业生产的时候,谁都不希望自q产过E中出现问题。尤其是因ؓ火灾的发生出现的问题。但是火灄不稳定性,也我们只能使用柴a机消防܇l来q行预防?因ؓ现在我们防患意识比较好,所以很多h开始需求v柴a机消防܇l了。这也市面上有了很多售卖这个设备的厂家。那么这也我们在选择的时候,有了更多的选择。因为商家ؓ了自己有竞争力Q在生的时候,... </div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="fl newCon"> <div class="nTit clearfix"> <a href="http://www.zxguanche.com/news/402.html" title="压力式比例؜合装|在化工行业的?>压力式比例؜合装|在化工行业的?/a> <span>2021-09-28</span> </div> <div class="con"> 随着U技的进步,我们的化工行业也来发达。而随着化工行业的发展,产生事故的频率也在增加,而一旦发生危险,l我们的人员和经都会造成损失。所以ؓ了减事故造成的损失,安装压力式比例؜合装|是很有必要的?当然我们在安装完压力式比例؜合装|之后,也要对其q行技术演l。这样当火灾发生的时候,才不会出C片散沙的情况。所以我们要教会压力式比例؜... </div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="fl newCon"> <div class="nTit clearfix"> <a href="http://www.zxguanche.com/news/401.html" title="在紧张的状态下不徏议用机械܇入式q式比例؜合装|?>在紧张的状态下不徏议用机械܇入式q式比例؜合装|?/a> <span>2021-09-23</span> </div> <div class="con"> 我们在工作中Q应该都遇到q培训在火情发生的时候,要怎么做。ƈ且有的厂家如果安装了机械泵入式^衡式比例混合装置Q也会给员工q行培训q个产品的用方法?那么当真正的危险发生的时候,我们首先需要做什么呢Q相信大家在大脑高度紧张的情况下Q可能会出现I白Q做出错误的选择。所以我们在火情面前Q如果能在保护自q情况下,是可以选择使用机械泵入式^衡式... </div> </div> </div> </div> <div class="pages"> <ul> <li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="clear" style="height:40px;"></div> <div class="footnav"> <ul> <li><a href="http://www.zxguanche.com/" rel="nofollow" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/about/" rel="nofollow" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/supply/" title="产品中心" rel="nofollow" >产品中心</a></li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/news/" title="新闻资讯"rel="nofollow" >新闻资讯</a></li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/download/" rel="nofollow" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/about/about4.html" rel="nofollow" title="工程案例">工程案例</a></li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/rss.xml" title="XML">XML</a></li> <li><a href="http://www.zxguanche.com/4g" title="手机|站">手机|站</a></li> </ul> </div> <div class="foot"> <div class="foot-con"> <div class="foo-right"> <div class="footlink"> <div class="linka"> 半固定式泡沫比例混合装置哪家好?供应订做多少钱?泡沫喷雾灭火装置怎么P沛_省威Ҏ防设备有限公司大量提供^衡式泡沫比例混合装置、压力式比例混合装置、闭式沫水h装置、立式空气沫生器{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?| <a rel="nofollow" href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=c2bf0945fb2ea53aca3265f7a153ba9f" title="癑ֺl计" target="_blank">癑ֺl计</a> | | Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> | <a href="http://www.zxguanche.com/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a> 热门城市Q?<a href="/guangdong.html" title="q东" target="_blank" >q东</a> <a href="/henan.html" title="沛_" target="_blank" >沛_</a> <a href="/shandong.html" title="׃" target="_blank" >׃</a> <a href="/hebei.html" title="沛_" target="_blank" >沛_</a> <a href="/jiangsu.html" title="江苏" target="_blank" >江苏</a> <a href="/zhejiang.html" title="江" target="_blank" >江</a> <a href="/sichuan.html" title="四川" target="_blank" >四川</a> </div> </div> <div class="foot-left"> <div class="right"> 版权所有:沛_省威Ҏ防设备有限公?a >技术支持:中企电子商务</a> <a target="_blank" title="免责声明" >免责声明</a> <a title=" " target="_blank"> </a></br> </div> </div> </div> <div class="ewm"><img src="/template/jchb/images/ewm.png" alt="二维?/> </div> </div> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>